Normativa del Centre

 

NORMES D’US DE LES INSTAL·LACIONS

 

 

La definició d’unes normes d’ús de les instal·lacions es una tasca imprescindible per garantir el bon funcionament general del servei, així com, el benestar col·lectiu dels seus usuaris.

El incompliment d’aquest reglament o l’ús inadequat dels serveis, instal·lacions o material poden ser motiu de la suspensió temporal o permanent del dret d’entrada al centre.

 

UTILITZACIÓ: NORMES GENERALS

 

 1. L’abonat o usuari tindrà dret a utilitzar en condicions les instal·lacions sempre que estigui al corrent de pagament i els espais siguin disponibles per la seva utilització. El no pagament del rebut del mes en curs o de la prestació del servei comportarà la pèrdua de la condició d’abonat.
 2. Per donar-se de baixa com a soci, avisar abans del dia 20 del mes en curs.
 3. No es permet fumar i/o menjar en tota la instal·lació i l’entrada d’animals.
 4. Els usuaris menors de 14 anys no podran fer us de la sala de maquines.
 5. La responsabilitat mèdica de la pràctica esportiva correspon exclusivament als usuaris.
 6. La instal·lació no es responsabilitza de les lesions que es puguin produir pel fet de realitzar l’activitat física en el centre.
 7. La instal·lació romandrà oberta per al seu ús:

              De dilluns a divendres: de 9 a 22 h.

              Dissabte: de 9 a 14 h.

      8. La instal·lació no es fa responsable dels objectes perduts o extraviats.

      9. Els usuaris disposen d'una bústia de suggeriments per a realitzar qualsevol suggeriment i reclamació.Les primeres sessions, posar-se en contacte amb el personal tècnic per a realitzar prèviament la fitxa de seguiment i l'elaboració de la rutina de treball.

 

Area de Fitness i Musculació :

 1. És obligatori portar una tovallola per a realitzar els exercicis en les màquines.
 2. No es permet fer exercicis amb el tors descobert.
 3. No deixar caure a terra del gimnàs les barres amb pes ni les mancornes (poden trencar el paviment).
 4. Fer un ús correcte de les maquines i pesos; en cas de dubte, dirigir-se al personal tècnic.
 5. Fer un escalfament general previ, amb exercicis aeròbics i estiraments durant un període de 10 minuts.
 6. Una vegada utilitzat el material, deixar-lo en el lloc correcte.
 7. Ser prudent a l'hora de carregar pes en les maquines, per a fer els exercicis, per tal d’evitar lesions.

 

Utilització dels vestidors:

 1. Deixar els vestidors en bones condicions per als següents usuaris.
 2. La utilització de xancletes de bany.
 3. Utilitzar de manera conscient i racional l'aigua de les dutxes, a fi d'estalviar aigua i per solidaritat amb els usuaris posteriors de la instal·lació.

 

 

 

          Atentament

     La Direcció del Centre