Nota legal

En cumpliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l' 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

 

Denominació social:
Artesa Gym SCP

 

Número de identificació fiscal:
J25716101

 

Domicili social:
Carrer Primavera s/n
25150 Artesa de Lleida

 

Correu electrònic:
artesagym@gmail.com

 

Telèfon:

639 70 04 87

 

Aquesta pàgina web ha estat creada per l'empresa Artesa Gym amb caràcter informatiu i per us personal dels usuaris.Amb aquesta Nota legal, es preten regular l'accés i us d'aquesta pàgina web, així com la relació entre la web i els seus usuaris. Accedint a la web s'accepten els següents temes i condicions: L'accés a la pàgina web es responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

El simple accés a la pàgina web no suposa cap tipus de relació comercial entre Artesa Gym i l'usuari.

 

L'acces i la navegació en aquesta pàgina web suposa acceptar i coneixer les advertencies legals, condicions i temes d'us que conté.

 

El titular de la pàgina web pot oferir serveis o productes que es podran trobar sotmesos a condicions particulars propies que, segons els casos, substitueixin, complementin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals informarà a l'usuari en cada cas concret.