Serveis

RECEPCIÓ amb servei de:

- Cafeteria

- Màquina de Begudes

- Nutrició i Dietetica

- Roba: KING USA i SHARK BOXING

- Àrea social

SOLARIUM

FISIOTERÀPIA

SALA RELAX:

- Sauna

- Cromoteràpia