Socis

Bústia de Sugeriments

Posa't en contacte amb nosaltres per a qualsevol suggerencia que creguis que ens pot ajudar a millorar els nostres serveis o per a qualsevol queixa sobre els mateixos.

El dret a la pròpia imatge és un dret fonamental reconegut a l’article 18.1 de la Constitució que estableix: ” Es garanteix el dret a l’honor, a l’intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge” . La imatge pot ésser definida com la reproducció o publicació per fotografia, film, etc.

 

El dret a la pròpia imatge, implica que el seu titular té dret a decidir sobre les publicacions o reproduccions de la seva imatge.

 

Així, la Llei Orgànica 1/1982 estableix limitacions al dret a la pròpia imatge. A l’article 8.2 c) disposa que el dret a la pròpia imatge no impedirà “la informació gràfica sobre un succés públic quan la imatge d’una persona aparegui com merament accessòria”. El que significa que, poden ser publicades en benefici de la llibertat d’informació i sense necessitat de permís especial les imatges que siguin accessòries d’un article o notícia.